Team

katha km web

 

KATHA P. LANGSTRUMPF

katha@kathamusic.ch

+41 79 356 14 72

+41 31 535 11 56

kathamusic GmbH, Flurstrasse 8, 3014 Bern

martina km web

 

MARTINA FISCHER

martina@kathamusic.ch

+41 76 433 19 79

+41 31 535 11 56

kathamusic GmbH, Flurstrasse 8, 3014 Bern